Facturare

Achita acum contravaloarea serviciilor fara sa va deplasati de acasa!

MITnet pune la dispozitia clientilor sai in mod gratuit serviciul de incasare la domiciliu. Acum nu trebuie sa va mai deplasati ca va achitati facturile pentru serviciile pe care contractate - venim noi la dumneavoastra! Pentru informatii privind datele de contact ale casierului din zona dumneavoastra va rugam sa ne contactati.

Modalitati de plata

Detalii bancare:

Banca: BCR
Sucursala: Ghencea
IBAN: RO55RNCB0068051923470001

Termenul scadent pentru plata serviciilor contractate este ultima zi calendaristica a lunii în care serviciul a fost utilizat.

In cazul efectuarii platii online sau prin ordin de plata va rugam:

  • la detalile platii sa mentionati numele dumneavoastra, adresa unde este furnizat serviciul, luna si serviciul pentru care se efectueaza plata.
  • sa trimiteti pe email la adresa support@mitnet.ro sau pe fax la 021.569.7998 copia dupa dovada platii.

Orice sesizare legată de factura emisa trebuie adresată în scris, în maxim 30 de zile de la data emiterii acesteia. Fiecare sesizare trebuie să cuprindă suma contestată și elementele care sunt contestate (de exemplu numar de minute vorbite).

Obligația clientului de a plăti suma în discuție este suspendată pe perioada soluționarii reclamației, clientul fiind obligat să achite diferența dintre suma facturată și suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care sesizarea este respinsă, clientul are obligația de a plati diferența neachitată in termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea sesizarii.