Glosar

1 U
Unitatea de măsură (rack unit) folosită pentru a determina dimensiunea (înălţimea) unui echipament care urmează a fi montat într-un rack de 19 sau 23 inch. 1 rack unit sau 1 U este egal cu 44,45 mm înălţime.
Administrare de la distanţă / conexiune remote
Acţiunea de instalare, configurare şi mentenanţă a echipamentelor, care se realizează utilizând conexiunea de date sau de Internet.
Anti-adware
Componentă a unui program de securitate software care protejează calculatorul dumneavoastră de programele care descarcă, stochează şi afisează în mod automat pe ecran reclame comerciale.
Anti-phishing
Componentă a unui program de securitate software care vă protejează activităţile ilicite care constau în obţinerea unor date confidenţiale (date cu caracter personal, date bancare, parola, nume de acces etc.), folosind tehnici de manipulare a datelor de identificare ale unei persoane sau a instituţii.
Anti-spyware
Componentă a unui program de securitate software care vă protejează de programele care colectează informaţii cu caracter personal din calculatorul dumneavoastră.
Antivirus
Program de securitate software care este utilizat pentru prevenirea, detectarea şi eliminarea programelor cu potenţial dăunător atât petnru calculatorul cât şi pentru datele dumneavoastre (de ex. viruşi de calculator, troieni sau programe de tip adware, phishing, spyware etc.)
Backdoor
Programe distructive care permit controlul unui calculator de la distanţă, fără ca persoana care are controlul să fie autorizată în acest sens.
BGP
Este protocolul de rutare folosit în nucleul Internetului. El menține o tabelă cu rețele IP (sau "prefixe") care arată calea folosită pentru a ajunge la rețeaua respectivă prin diferitele sisteme autonome (AS). BGP este considerat din acest motiv un protocol de rutare vector-cale (spre deosebire de protocoalele vector-distanță, care nu păstrează toată calea).
Broadband
Reprezintă o conexiune la Internet de mare viteză, având în general o viteză minimă de 1,5Mbit/s.
Colocare
Serviciul de gazduire al echipamentelor de comunicaţii într-un mediu special creat în acest sens, denumit generic data-center.
Conexiune principală
Reprezintă conexiunea de bază, pentru care clientul a optat şi care este folosită în mod constant pentru accesul în reţeaua publică sau privată.
Conexiune de back-up
Reprezintă o conexiune secundară, utilizând o infrastructura proprie, separată faţă de conexiunea principală, care este utilizată pentru accesul în reţeaua publică sau privată doar în situaţiile în care conexiunea principală devine indisponibilă.
Dark fiber
Reprezintă reţeaua de fibră optică neechipată Millennium IT pusă la dispoziţia companiilor care doresc să utilizeze o infrastructură de reţea de date rapidă şi sigură pentru transferul datelor.
DNS
Domain Name System este mecanismul care asigură corespondenţa dintre numele unui domeniu (adresa web) şi adresele sale IP.
Download
Descărcarea datelor pe calculatorul propriu dintr-o reţea publică sau privată.
Fibra optică
Soluţie care utilizează impulsurile luminioase pentru transferul datelor într-un mod rapid şi pe distanţe lungi.
Hosting
Serviciul de găzduire pentru conţinutul unei pagini web şi a componentelor conexe (de ex. email).
IEEE 802.11n / IEEE 802.11g
IEEE 802.11 reprezintă un set de standarde utilizate pentru transportul datelor prin unde folosind frecvenţele de 2.4, 3.6 şi 5 GHz.
802.11n şi 802.11g sunt cele mai noi protocoale folosite, ele asigurând un transfer rapid şi o rază de acţiune sporită. Protocolul 802.11n a fost aprobat în Octombrie 2009, utilizează frecvenţele de 2,4 şi 5 GHz, având o laţime de bandă de până la 300Mbps şi o rază de acţiune de 70 de m în interios şi 250 de m în exterior.
Inel de fibră optică
Reprezintă infrastructura de fibră optică a unei reţele de comunicaţii care acoperă un oraş sau o regiune.
Internet Exchange
Locul fizic în care furnizorii de servicii Internet pot să-şi interconecteze reţelele lor independente şi schimbă trafic IP între ele.
IP
Standardul utilizat pentru a descrie modalitatea prin care se segmentează datele în pachete pentru transmisia prin Internet și cum trebuie adresate aceste pachete pentru a ajunge la destinație.
IP static/dinamic
IP static reprezintă acea adresă IP care nu se schimbă niciodată, fiind alocată o singură data, în timp ce IP-ul dinamic se schimbă la fiecare conectare la Internet.

Laţimi de bandă
Reprezintă viteza sau rata maximă de transfer a pachetelor de date care poată fi atinsă în cadrul unei reţele publice sau private. În funcţie de anumiţi parametrii tehnici aceasta poate varia de la 1Kbps până la 1Gbps.
Laţimi de bandă garantată
În anumite situaţii, când natura activităţii presupune o anumită viteză de transfer constanta, se poate preseta o valoare finită a ratei de transfer, fără ca această valoare să crească sau să scadă, ea fiind denumită laţime de bandă garantată.
Load balancing
Reprezintă procesul prin care distribuţia pachetelor şi comunicarea în cadrul unei reţele se face în mod uniform, folosind mai multe rute, astfel încât lăţimea de bandă sau echipamentele să nu fie suprasolicitate.
ODF (Optical Distribution Frame)
Unitatea mecanică utilizată pentru managementul conexiunilor la nivel de fibră optică dintr-o anumita locaţie.
Patch panel
Reprezinta un tip de panou pentru managementul cablurilor dintr-un punct al reţelei, având partea frontală dotată cu prize pentru conectarea diverselor cabluri.
POP (Point of Presence)
Este un nod din cadrul unei reţele, care reprezintă punctul de plecare pentru multiple tronsoane principale.
Portare numere
Procesul prin care un număr de telefon poate fi transferat dintr-o reţea de telefonie în reţeaua Millennium IT.
Protecţie proactivă
Reprezintă totalitatea proceselor pe care Millennium IT le întreprinde pentru a preveni apariţia problemelor.
Reţea (infrastructura) locală
Totalitea echipamentelor pasive şi active (cabluri, switch-uri, elemente de conectică, calculatoare) dintr-o locaţie (clădire).
Reţea externă
Totalitea echipamentelor pasive şi active (cabluri, switch-uri, elemente de conectică, calculatoare) care leagă o reţea locală de reţeaua unui furnizor.
Reţea privată
Acea reţea dezvoltată şi implementată în cadrul unei companii sau organizaţii, care utilizează acelaşi protocol ca şi reţeaua Internet şi care asigură trasferul şi accesibilitatea datelor şi informaţiilor pentru toti utilizatorii autorizaţi. Accesul nu este disponibil decât din anumite locaţii, fiind nevoie de autorizarea în prealabil a utilizatorului.
Reţea publică
Reţeaua în cadrul careia accesul nu este restricţionat, putând fi accesată de oriunde, fiecare persoană având acces la informaţiile disponibile, fără a fi necesară autorizarea sa în prealabil.
Rootkit
Este un procol de semnalizare aflat la nivelul aplicație în stiva OSI, utilizat pentru crearea, modificarea și încheierea sesiunilor între doi sau mai mulți participanți. Astfel de sesiuni includ apeluri telefonice prin Internet, sesiuni multimedia, conferințe multimedia.
SLA (Service Level Agreement)
Reprezintă inţelegerea între 2 părţi - furnizor de servicii şi beneficiar - prin care se stabilesc parametrii tehnici de funcţionare şi livrare a serviciului.
Trafic limitat
Valoarea, exprimată în Mbs sau Gbs, care odată atinsă face imposibilă accesarea reţelei de Internet, sau aceasta se va realiza contra cost.
Trafic nelimitat
Termen utilizat în situaţiile în care accesul în reţeaua de Internet se face fără a exista un plafon maxim, exprimat în Mbs sau Gbs, care odată atins ar duce la imposibilitatea utilizării conexiunii la Internet.
VoIP
Voice over Internet Protocol reprezintă tehnologia care permite initierea şi recepţionarea de apeluri telefonice folosind protocolul IP, fiind posibilă atât utilizarea unei reţele publice (Internet) cât şi a unei reţele private.
VPN (Virtual Private Network)
Reţele private care folosesc o infrastructură existantă pentru a realiza o conexiune point-to-point