Soluţii software şi hardware

În mediul tehnologic actual, aflat într-o constantă schimbare, succesul afacerii dumneavoastră se bazează pe buna utilizare a tehnologiei şi soluţiilor de planificare, adaptate cerinţelor şi nevoilor specifice companiei dumneavoastră.

Având în vedere viteza pe care o are dezvoltarea tehnologică, alegerea şi implementarea echipamentelor hardware şi a produselor software constituie un proiect greu de implementat şi administrat de către un singur angajat sau de către o echipa care nu are experienţa necesară.

Beneficiind de o experienţă de peste 7 ani pe piaţa de telecomunicaţii din România, Millennium IT oferă consultanţă completă pentru proiectarea, achiziţionarea, instalarea, configurarea şi utilizarea echipamentelor hardware şi a soluţiilor software.

Proiectul privind soluţiile hardware şi software este structurat pe următoarele elemente:

Analiza situaţiei IT şi a necesităţilor companiei

În această etapă consultanţii noştri fac un profil al parcului IT al companiei, al calificării angajaţilor şi al activităţilor care sunt întreprinse. În această fază se realizează un calendar, în care se vor specifica etapele şi durata întregului proiect.

Planul de achiziţie si achiziţia

Împreuna cu reprezentanţi ai companiei dumneavoastră se realizează un plan de achiziţii în funcţie de bugetul alocat şi de priorităţile afacerii.

Instalarea şi predarea spre folosinţă

Tehnicienii Millennium IT vor monta/instala echipamentele/produsele comandate în locaţia clientului.

Instructaj

La solicitarea clientului se pot realiza activităţi de instructaj pentru utilizarea în bune condiţii a soluţiei furnizate. În funcţie de specificul fiecărei sesiuni de instructaj, aceasta se poate realiza la sediul clientului, sau în alta locaţie.

Monitorizare şi mentenanţă