Externalizare

Serviciul de externalizare poate fi definit ca "planificarea şi utilizarea strategică a unor resurse externe pentru desfăşurarea unor activităţi care, în mod tradiţional, sunt efectuate cu personal şi resurse interne".

Externalizarea reprezintă un mijloc facil prin care compania dumneavoastră poate beneficia în urma delegării activităţilor şi sarcinilor informaţionale către Millennium IT. Indiferent dacă este vorba de proiecte cu executare one-time (de ex. realizare cablare structurată) sau de proiecte care presupun prestaţii lunare (de ex. externalizare departament IT, virtualizare), compania dumneavoastră va creşte în randament şi profitabilitate prin implementarea şi valorificarea tehnologiilor moderne.

Folosind serviciul de externalizare, pe lângă organizarea şi ordonarea proceselor şi activităţilor IT din cadrul companiei, se vor stabili şi strategii de viitor care vă vor garanta disponibilitatea resurselor tehnologice.

Adoptarea rapidă la schimbările mediului de afaceri şi actualizarea informaţiilor sunt avantajele conexe care vă sunt puse la dispoziţie, odată cu serviciul de externalizare.

Principalele avantaje constau în:
  • Soluții specializate, complete, la un nivel profesionist;
  • Aplicații integrate, puternice, flexibile și sigure;
  • Utilizarea componentei IT la capacitate maximă;
  • Creșterea acurateții, productivității și eficienței.